Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste Kilta Henkilöstöpalvelu Oy:n CV-tietokannalle

 1. Rekisterinpitäjä
  Kilta Henkilöstöpalvelu Oy
  Hämeenkatu 15
  15110 LAHTI
  Puh. 020 7792010
 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö
  Kilta Henkilöstöpalvelu Oy
  Hämeenkatu 15
  15110 LAHTI
  Puh. 020 7792010
 3. Rekisterin nimi
  Kilta Henkilöstöpalvelu Oy:n CV-tietokanta.
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  CV-tietokannan tietoja käytetään Kilta Henkilöstöpalvelu Oy:n saamissa toimeksiannoissa, joissa Kilta Henkilöstöpalvelu Oy:n asiakkaalle etsitään yhtä tai useampaa työntekijää. Henkilöt voivat omalla suostumuksellaan antaa tietonsa Kilta Henkilöstöpalvelu Oy:n CV-tietokantaan. (Henkilötietolain 8§.)
 5. Rekisterin tietosisältö
  Tallennettavat tiedot ilmenevät hakulomakkeesta. Rekisteriin tallentuu kaikki tiedot, jotka henkilö itse antaa itsestään.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Ainoana tietolähteenä on käyttäjä itse.
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  CV-tietokanta toimii Internetissä, jota kautta tallennetut tiedot on rajoitettu Kilta Henkilöstöpalvelu Oy:n sisäiseen käyttöön.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  CV-tietokannan käyttöoikeus on Kilta Henkilöstöpalvelu Oy:n toimeksiantoihin osallistuvilla työntekijöillä.
  Palvelun tarjoaja (LAURA Rekrytointi Oy) vastaa rekisteriin tallennettavien tietojen teknisestä suojauksesta ja tietoturvasta.